Dutch English

Zuid-West 380 kV Oost

Project: HV kabel- en energiesystemen
Opdrachtgever: TenneT TSO BV
Plaats: Borssele, Tilburg
Jaar: 2018 - 2020

Projectomschrijving:

De Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werken samen met TenneT aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. Deze verbinding is nodig omdat de bestaande hoogspanningsverbinding niet meer voldoet aan de eisen voor een toekomstbestendig hoogspanningsnet. De verbinding bestaat uit twee delen Zuid- West 380 kV West (Borsselle- Rilland) en Zuid-West 380 kV Oost (Rilland- Tilburg).

Werkzaamheden van Energy Solutions:

Voor het project Zuid-West 380kV Oost zijn twee medewerkers van Energy Solutions gedetacheerd bij TenneT ter ondersteuning van het projectteam als kabel engineer. zij hebben de verantwoordelijkheid voor o.a. de volgende taken:

  • Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie en opstellen van een technische afwegingsnotitie voor de verschillende 150kV en 380kV  kabeltracés
  • Opstellen van een basisontwerp voor de verschillende 150kV en 380kV  kabeltracés
  • Opstellen van de projectspecificaties voor de aanbesteding van de hoogspanningskabels
  • Ondersteuning tijdens de aanbesteding van de civiele werkzaamheden en de hoogspanningskabels
  • Controle van het detailontwerp van de civiele werkzaamheden en het kabelontwerp
  • Ondersteuning tijdens de test en uitvoeringsfase van het project

Interessante websites:

https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/onshore-projecten-nederland/zuid-west-380-kv-oost/