Haalbaarheidsstudie

 • Netinpassing windmolenparken
 • Nieuw aan te leggen HS installaties en verbindingen
 • Reconstructie HS installaties en verbindingen

Engineering

 • Basis- systeem- en detailontwerp HS en windenergie projecten
 • Magnetisch veld berekeningen
 • Beïnvloedingsberekeningen
 • Aardnet berekeningen
 • Grondonderzoek thermische weerstand
 • Loadflow en kortsluitberekeningen
 • Opstellen inbedrijfstelling programma’s

Project management

 • Technische ondersteuning
 • Testen en in bedrijf stellen