Dutch English

Nieuws

Energy Solutions helpt Windpark Fryslân bij bouw windpark.

28 juli 2020

Al in 2014 begon de samenwerking tussen Windpark Fryslân (WPF) en Energy Solutions (EnSol) toen EnSol het concept van het elektrotechnisch ontwerp van het windpark maakte. Met 382,7 MW is WPF het grootste windpark in een binnenwater ter wereld en brengt EnSol waardevolle kennis en ervaring op het gebied van de hoogspanningssystemen van grote onshore en offshore windparken. Daarna maakte EnSol het basis ontwerp van het transformatorstation en export kabels, voerde het enkele grid compliance studies uit waaronder een systeemstudie op het gebied van harmonische vervorming en ondersteunde EnSol WPF bij de aanbesteding van het windpark. In de huidige bouwfase levert EnSol expertise op gebied van de hoogspanningsbekabeling evenals de package manager van het 110 kV / 33 kV transformatorstation. Dit onderstation is met name bijzonder vanwege het architectonisch ontwerp dat een spectaculair buitengevel combineert met een voor publiek zichtbare opstelling van de hoogspanningscomponenten.

Succesvolle CIGRE B1 Themadag met energieprofessionals.

9 december 2019

Samen met ruim 90 energieprofessionals werd op 4 december bij TenneT TSO, tijdens de CIGRE B1 themadag, flink gediscussieerd over hoe het toekomstige elektriciteitsnet eruit gaat zien om aan de groeiende vraag van energie te voldoen. Samen met sprekers van Alsema, DNV GL, Energy Solutions, Enexis, Prysmian Group, Qirion, Stedin, TATA Steel, TenneT en deelnemers uit de sector werd kennis gedeeld en bespraken zij wat nodig is om de groeiende vraag en andere energiestromen te faciliteren, hoe we onze netstrategie moeten aanpassen en wat de gevolgen zijn voor de nieuw aan te leggen kabelverbindingen. Geconcludeerd is dat kabels niet meer weg te denken zijn uit de omgeving en hoe sneller acceptatie, hoe sneller voldaan kan worden aan de benodigde versnelde aanleg. Uitdagingen als inpassingen in het net (blindlast, nettechniek, transiënten, stroomdichtheid, piekbelastingen) en in de omgeving (tracering en omgevingsmanagement) zijn herkenbaar en bespreekbaar. Er is veel aandacht voor ontwerp, testen, beheer, onderhoud van de kabelverbinding en de impact van verschillende typen opwek op het ontwerp. Kortom “Buried but alive”!

Borssele Alpha topside klaar voor offshore transport.

6 mei 2019

Bij HSM in Schiedam is de topside van Borssele Alpha op het transportschip geladen voor installatie offshore. Energy Solution assisteert TenneT TSO bij verschillende disciplines voor de ontwikkeling van een offshore hoogspanningsnet voor de aansluiting van toekomstige windparken aan de Hollandse kust; Borssele, Hollandse Kust Zuid en Hollandse Kust Noord.