Dutch English

Nieuws

Topside van Hollandse Kust Zuid Alpha offshore geïnstalleerd

Topside HKZ (c) TenneT TSO BV

26 december 2021

Op 26 december is de topside van Hollandse Kust Zuid(HKZ) alpha offshore geïnstalleerd. Dit is het eerste onderstation van het offshore elektriciteitsnet van TenneT, in staat om 700MW windenergie naar de Maasvlakte te transporteren. Energy Solutions is op verschillende vlakken werkzaam voor het Project HKZ van TSO TenneT.  Tijdens de aanbesteding van het exportkabel pakket voor het project heeft Energy Solutions een bijdrage geleverd aan het opstellen van de Employer Requirements en het evalueren van de verschillende aanbiedingen. Op dit moment levert Energy Solutions tijdens de kabelproductie, installatie en opleveringsbeproevingen de expertise voor de 220kV export kabels tussen het HKZ landstation en de offshore platformen, de 220kV kabels op de platformen en de 66kV interlink kabel tussen het Alpha en Beta platform. Verder levert Energy Solutions haar ENSOL CTMS temperatuurmonitoringsysteem voor de exportkabelverbindingen die de belastbaarheid van de export kabels zullen monitoren en bewaken tijdens de operationele fase.

foto (c) TenneT TSO BV

Windpark Fryslân volledig operationeel

Hoogspanningsstation windpark fryslan

27 november 2021

Al in 2014 begon de samenwerking tussen Windpark Fryslân (WPF) en Energy Solutions (EnSol) toen EnSol het concept van het elektrotechnisch ontwerp van het windpark maakte. Met 382,7 MW is WPF het grootste windpark in een binnenwater ter wereld en brengt EnSol waardevolle kennis en ervaring op het gebied van de hoogspanningssystemen van grote onshore en offshore windparken. Daarna maakte EnSol het basis ontwerp van het transformatorstation en export kabels, voerde het enkele grid compliance studies uit waaronder een systeemstudie op het gebied van harmonische vervorming en ondersteunde EnSol WPF bij de aanbesteding van het windpark. In de bouwfase levert EnSol expertise op gebied van de hoogspanningsbekabeling evenals de package manager van het 110 kV / 33 kV transformatorstation. Dit onderstation is met name bijzonder vanwege het architectonisch ontwerp dat een spectaculair buitengevel combineert met een voor publiek zichtbare opstelling van de hoogspanningscomponenten. Vanaf 27 november 2021 produceert WPF zo’n 1,5 terawattuur op jaarbasis. Dit is ongeveer 1,2% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik.

Installatie Zeekabel Hollandse Kust windparken

13 mei 2022

In mei 2022 is de intrekoperatie voor de eerste zeekabel van start gegaan die de offshore windparken Hollandse Kust (Noord en West Alpha) op het Nederlandse hoogspanningsnet zal aansluiten. Met behulp van een lier wordt de elektriciteitskabel vanaf zee door een mantelbuis getrokken vanaf het strand naar een werkterrein achter de duinen. Daarna zal de Moonfish (grote gele machine op de foto) de kabel vanaf het strand tot ongeveer 3 kilometer uit de kust op 6 m diepte in de zeebodem begraven. Met het lange metalen zwaard, waarop krachtige waterjets zijn gemonteerd, maakt de Moonfish een sleuf in de zeebodem waardoor de kabel direct op diepte wordt geïnstalleerd. De sleuf wordt direct weer gesloten. Energy Solutions heeft TenneT ondersteund bij het ontwerpen, aanbesteden en produceren van de zeekabels die in  Zuid-Korea zijn geproduceerd.