Dutch English

Zonnepark Krammer

Project: Zonneenergie
Opdrachtgever: Deltawind
Plaats:
Jaar: 2021 - 2022

Projectomschrijving:

Ten zuiden van de Krammersluizen liggen twee grote spaarbekkens: het Hoogbekken en het Laagbekken. Deze zijn voor de sluizen van belang voor de toe- en afvoer van zout water. Dit gebeurt vanuit de noordelijke hoeken van de bekkens. Het Hoogbekken beslaat circa 41 hectare, en het Laagbekken beslaat circa 45 hectare.

Rondom de bekkens bevinden zich diverse windturbines van windpark Krammer en de zuidoostzijde van het Laagbekken heeft een recreatieve functie als strand.

Binnen het Hoogbekken en Laagbekken wordt door Deltawind-Zeeuwind Holding BV een drijvend zonnepark ontwikkeld. Het zonnepark wordt aangesloten op de netaansluiting van windpark Krammer. Deze bevindt zich aan de noordzijde van de sluizen.

 

 

Werkzaamheden van Energy Solutions:

Voor dit project is Energy Solutions betrokken geweest in de ontwerpfase, en heeft een systeemontwerp van de elektrische infrastructuur en het tracéontwerp gemaakt t.b.v de vergunningsaanvraag.

Interessante websites:

Zonnepark Krammer