Dutch English

Zonnepark Enschede

Project: Zonneenergie
Opdrachtgever: Greencells
Plaats: Enschede
Jaar: 2020 - 2021

Projectomschrijving:

De gemeente Enschede heeft als doelstelling om in 2030 minimaal 12% van haar energiegebruik duurzaam op te wekken. Zonnepark in Enschede kan substantieel bijdragen aan het bereiken van deze doelstelling. Het zonnepark kan circa 3.500 huishoudens voorzien van groene stroom. Het plangebied is ten noorden van de N35 gelegen net ten zuiden van de Schukkingsweg. Het totale oppervlakte van het project is 15,2 hectare.

Werkzaamheden van Energy Solutions:

In opdracht van Greencells heeft Energy Solutions een substantiële bijdrage geleverd aan het ontwerp van het project.  de volgende studies zijn uitgevoerd:

  • Aardingsontwerp voor de middenspannings- en laagspanningsinstallaties
  • Netstudie voor de netaansluiting van het zonnepark bij de regionale netbeheerder(RFG/PGMD studie)
  • Beinvloedingsstudie voor naastgelegen leidingen

Interessante websites:

https://www.zonnepark-enschede.nl/