Dutch English

Zonnepark Duurkenakker

Project: Zonneenergie
Opdrachtgever: Sunvest
Plaats: Duurkenakker
Jaar: 2017 - 2020

Projectomschrijving:

Energy Solutions is sinds 2017 betrokken bij de ontwikkeling van de netaansluiting van het energiepark Duurkenakker. Op een strook grond tussen de spoorlijn Veendam – Zuidbroek en het A.G. Wildervanckkanaal heeft Sunvest een zonnepark van 44 hectare ontwikkeld. Het project heeft een omvang van 64 Megawatt. Hiermee kunnen 20.000 huishoudens van zonnestroom worden voorzien.

In mei 2020 is de bouw van het zonnepark formeel gestart. Midden in de coronacrisis, maar desondanks is het project binnen planning en budget door de EPC contractor Goldbeck (voor het zonnepark) en de Alsema (voor de netaansluiting) opgeleverd. In oktober werd de eerste stroom het een elektriciteitsnet geleverd. Door een goede samenwerking met de opdrachtgever, Goldback,  Alsema en Enexis kon de netaansluiting eind oktober 2020 zonder restpunten overgedragen worden aan netbeheerder Enexis.

Werkzaamheden van Energy Solutions:

De werkzaamheden van Energy Solution bestonden uit het ontwerpen, het begeleiden van de aanbesteding en de realisatie van de netaansluiting door de firma Alsema voor het Energiepark. Het betrof twee 20kV inkoopstations en een ca. 5 km lange kabelverbinding bestaande uit twee circuits. Het ontwerp van de netaansluiting bestond uit de volgende onderdelen:

1.       Tracéengineering, in samenwerking met een Noordelijke rentmeesters is het optimale tracé ontwikkeld. Hierbij zijn er diverse horizontaal gestuurde boringen ontworpen. Het gehele pakket is zodanig opgeleverd dat er een vergunning mee aangevraagd kon worden.

2.       Systeemontwerp; op basis van de richtlijnen van netbeheerder Enexis is, op basis van de functionele eisen, een ontwerp voor de kabelverbinding gemaakt. Hierbij is er rekening gehouden met het dynamisch gedrag van het zonnepark in relatie tot de selectie van het kabeltype.

3.       Stationsontwerp, er zijn twee voorontwerpen gemaakt voor de 20kV onderstations. Deze zijn gebruikt voor de aanbesteding en de vergunningsverlening.

 

Interessante websites:

https://sunvest.nl/energiepark-duurkenakker/