Dutch English

Windplan Groen

Project: Windenergie op land
Opdrachtgever: Ventolines B.V., Windkoepel Groen
Plaats: Flevoland
Jaar: 2020 - 2023

Projectomschrijving:

Windplan Groen maakt onderdeel uit van het Regioplan Windenergie van de provincie Flevoland. Windplan Groen is een plan voor 90 nieuwe windturbines en is een plan dat circa 500 MW nieuw opgesteld vermogen omvat. Naar verwachting kunnen deze 90 windturbines samen circa 1,9 miljard kWh per jaar opwekken. Dat is evenveel elektriciteit als jaarlijks in de gehele provincie Flevoland wordt gebruikt.

Voor het aansluiten 8 van de 11 windparken en een zonnepark wordt een Gesloten Distributie Systeem (GDS) gebouwd, welke bestaat uit een 150kV aansluiting van 500MVA bij TenneT, een 150/33kV station met twee 150/33 kV transformatoren van elk 310MVA, twee 33kV distributie stations en ca. 40 km 33kV kabeltracé. De 8 windparken krijgen bij elkaar 51 windturbines met een opgesteld vermogen van 325MW en een zonnepark van 30MW. De overige 3 windparken worden aangesloten op bestaande netten van de andere netbeheerders.

Werkzaamheden van Energy Solutions:

Voor dit project heeft Energy Solutions in opdracht van Windkoepel Groen en Ventolines een substantiële bijdrage geleverd tijdens het ontwerp en realisatie. De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

 • Het opstellen van de technische specificaties voor het leveren en installeren van de 33kV export kabels, het 33/150kV transformator station met de 150kV aansluitkabel naar TenneT.
 • Technische ondersteuning bij de aanbesteding van bovengenoemde contracten voor de elektrische infrastructuur.
 • Het opstellen van de technische specificaties voor het leveren en installeren van alle windturbines en technische ondersteuning bij de aanbesteding van alle windturbines voor de 11 windparken.
 • Het maken van de elektrische onderdelen van het RAW-bestek ten behoeve van het ontwerpen en installeren van de windparkbekabeling en plaatsing van de inkoopstations.
 • Technische ondersteuning aan het projectmanagement bij de aanbesteding van de elektrische werkzaamheden.
 • Het beoordelen van de door de aannemers Van Gelder, Hitachi en Van den Heuvel gemaakte detailontwerpen voor de stations en kabels.
 • Begeleiding, ondersteuning en kwaliteitsbewaking tijdens de aanleg, het testen en inbedrijfstellen van de elektrische- en data- infrastructuur.
 • Het begeleiden van de afstemming op de interfaces tussen windturbineleveranciers, civiel-elektrisch aannemers van Gelder, Hitachi en Van den heuvel en de 150kV netaansluitingen met Tennet / Liander.
 • Begeleiden en ondersteuning bij het complete grid compliance traject tussen het GDS Groen en de aangesloten windparken.
 • Begeleiden en ondersteunen bij het complete grid compliance traject tussen het GDS Groen en TenneT.
 • Uitvoeren van de grid compliance studies van alle individuele windparken van Windplan Groen.

Interessante websites:

https://www.windplangroen.nl/windplan-groen/