Dutch English

Windpark Zuidlob

Project: Windenergie op land
Opdrachtgever: NUON, Vattenfall
Plaats: Zeewolde
Jaar: 2011 - 2013

Projectomschrijving:

Nuon/Vattenfall en 63 agrariërs, verenigd in windmolenvereniging De Zuidlob, zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan die heeft geleid tot de ontwikkeling en realisatie van het windpark Zuidlob van totaal 122.4 MW. Alle agrariërs in De Zuidlob, het meest zuidelijke deel van de gemeente Zeewolde, participeren hierin. Het onshore windpark bestaan uit 3 maal 12 molens van Repower met elk een vermogen van 3,4 MW . Met 33kV parkbekabeling wordt de opgewekte energie getransporteerd naar het 150/33kV station Zuidlob. Dit station heeft een 150kV aansluiting op het 150kV station Zeewolde van TenneT, doormiddel van een 4,3 km lange 150kV kabel. Windpark Zuidlob is één van de grootste onshore windparken in Nederland en voorziet circa 90.000 huishoudens van stroom. In augustus 2102 is de eerste windmolen geïnstalleerd en 7 maanden later stonden alle windmolens overeind. De eerste windmolens leverden al in december 2012 stroom aan het net.

Werkzaamheden van Energy Solutions:

Voor dit project heeft Energy Solutions een substantiële bijdrage geleverd tijdens het ontwerp en realisatie. De volgende werkzaamheden zijn in samenwerking met NUON uitgevoerd:

  • Het maken van de specificaties voor het Balance of Plant contract.
  • Technische ondersteuning bij de aanbesteding van de Balance of Plant contract.
  • Projectondersteuning gedurende de engineering, fabricage, uitvoering en het testen en inbedrijfstellen van de elektrische infrastructuur van windpark en het begeleiden van de interfaces met de windturbineleverancier en met de 150kV netaansluiting van TenneT.