Dutch English

Windpark Romerswaal

Project: Windenergie op land
Opdrachtgever: Eneco Wind
Plaats: Romerswaal
Jaar: 2012 - 2014

Projectomschrijving:

In Zeeland wordt een modern windpark, genaamd windpark Kreekraksluis, met 31 windturbines gebouwd. Het windpark levert als het klaar is, duurzame energie aan zo’n 55.000 huishoudens of aan bijna alle gezinnen in Zuid-Beveland, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland samen. DELTA, Eneco Wind, Winvast en Scheldewind realiseren het park. Eneco Wind plaatst in dit windpark 7 windturbines van Nordex met elke een vermogen van 2,5 MW. Het windpark van Eneco Wind met een totaal vermogen van 17,5 MW en heeft de naam windpark Romerswaal gekregen. De windturbines zullen geplaatst worden langs het Schelde Rijnkanaal. De turbines worden onderling verbonden met 21 kV kabels om de opgewekte energie te transporteren naar een nieuw te bouwen inkoopstation. Het inkoopstation heeft een 21 kV aansluiting op het hoogspanningsstation Rilland. Al de te maken kabelverbindingen tussen de windturbines en het inkoopstation zijn met horizontaal gestuurde boringen uitgevoerd vanwege de te kruisen waterkeringen en de drainage in het agrarisch gebied. Eind 2012 zijn alle horizontaal gestuurde boringen voor de te maken kabelverbindingen gerealiseerd. In februari 2013 is er gestart met de aanleg van de parkbekabeling en het plaatsen en inrichtingen van het inkoopstation. Eind 2013 is het windpark van Eneco in bedrijf genomen.

Werkzaamheden van Energy Solutions:

Voor dit project heeft Energy Solutions een substantiële bijdrage geleverd tijdens het ontwerp en realisatie. De volgende werkzaamheden zijn in samenwerking met Eneco Wind uitgevoerd:

  • Het maken van een civiel bestek voor het ontwerpen en installeren van alle benodigde horizontaal gestuurde boringen voor het windpark.
  • Het maken van het elektrisch bestek voor de aanleg van de windparkbekabeling en plaatsing van het inkoopstation.
  • Technische ondersteuning bij de aanbesteding van beiden bestekken.
  • Projectondersteuning gedurende de engineering, fabricage, uitvoering en het testen en inbedrijfstellen van de elektrische infrastructuur van windpark en het begeleiden van de interfaces met de windturbineleverancier en met de 20kV netaansluiting van Delta Netwerkbedrijf.
  • In 2014 zijn lekkages opgetreden bij doorvoerisolatoren van de kabelvelden in de schakelinstallaties in de transformatorhuisjes die naast de turbines staan. Energy Solutions heeft een onafhankelijk onderzoek en inspecties uitgevoerd om de oorzaak van de lekkages te achterhalen.