Dutch English

Windpark NOP Agrowind

Project: Windenergie op land
Opdrachtgever: NOP-Agrowind
Plaats: Noordoostpolder
Jaar: 2013 - 2016

Projectomschrijving:

De leden van de Koepel Windenergie Noordoostpolder bouwen het grootste Nederlandse Windpark langs de dijken van het IJsselmeer aan de westkant van de Noordoostpolder. Er komen in totaal 86 windmolens op het land en in het water. NOP Agrowind is het windpark welke op het land gebouwd gaat worden langs de Westermeerdijk en Noordermeerdijk in de Noordoostpolder en omvat 26 windturbines Enercon E-126 met een vermogen van 7,5MW per turbine. Met 33kV parkbekabeling wordt de opgewekte energie getransporteerd naar het 110/33kV station Agrowind, welke direct naast het 110kV station Westermeerdijk van TenneT gebouwd wordt. Het 110/33kV station is op 17 juli 2014 in bedrijf genomen en de eerste string naar de windturbines is op 8 augustus 2014 ingeschakeld. Eind 2015 zijn alle 26 windturbines geïnstalleerd en aangesloten.

Werkzaamheden van Energy Solutions:

Voor dit project levert Energy Solutions een substantiële bijdrage tijdens het ontwerp en realisatie. De volgende werkzaamheden worden in samenwerking met NOP Agrowind uitgevoerd:

  • Het maken van de specificaties voor het elektrische infrastructuur.
  • Technische ondersteuning bij de aanbesteding van het werk.
  • Projectondersteuning gedurende de engineering, fabricage, uitvoering en het testen en inbedrijfstellen van de elektrische infrastructuur van windpark en het begeleiden van de interfaces met de 110kV netaansluiting van TenneT.
  • Studie naar strategie voor reserveonderdelen van de elektrische infrastructuur gebaseerd op een risico analyse.

Interessante websites:

https://nopagrowind.nl/