Dutch English

Windpark Nij Hiddum-Houw

Project: Windenergie op land
Opdrachtgever: Ventolines B.V.
Plaats: Nij Hiddum
Jaar: 2020 - 2023

Projectomschrijving:

Windpark Nij Hiddum-Houw is een ontwikkeling van Windpark Gooyum-Houw en Vattenfall. Windpark Nij Hiddum-Houw is gelegen bij de kop van de Afsluitdijk in de gemeente Súdwest-Fryslân. De zestien oude windturbines die in het gebied stonden zijn deels  verwijderd en zijn vervangen door negen krachtigere exemplaren. De nieuwe Enercon E136 EP5 windturbines hebben een vermogen van 4,65 megawatt per stuk en een tiphoogte van 177 meter. Hiermee draagt dit nieuwe windpark bij aan de doelstelling van de provincie Fryslân voor het opwekken van 170.000 MWh/j windenergie.

Voor het aansluiten van de windturbines zijn twee nieuwe netaansluitingen gerealiseerd met het netwerk van Liander in twee inkoopstations. De windturbines zijn onderling verbonden met 20 kV kabels om het opgewekte vermogen te transporteren van de windturbines naar de beide inkoopstations.

De eerste windturbines werden eind 2022 in bedrijf genomen.

Werkzaamheden van Energy Solutions:

Voor dit project heeft Energy Solutions in opdracht van Windpark Nij Hiddum-Houw een substantiële bijdrage geleverd tijdens het ontwerp en realisatie.
De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:

 • Het onderzoeken van de aansluitmogelijkheden van de windpark op het net.
 • Het selecteren en coördineren van de internet aansluitingen voor de beide windpark delen
 • Het selecteren en coördineren van het plaatsen van de kWh-meters.
 • Het maken van het voorontwerp voor de windparkbekabeling, de inkoopstations en het datacommunicatienet.
 • Het maken van de elektrische en data-onderdelen van het RAW-bestek ten behoeve van het ontwerpen en installeren van de windparkbekabeling en plaatsing van de inkoopstations.
 • Technische ondersteuning aan het projectmanagement bij de aanbesteding van de elektrische werkzaamheden.
 • Het beoordelen van de door de aannemer gemaakte detailontwerpen en uitvoeringsplannen voor de parkbekabeling en de inkoopstations.
 • Begeleiding, ondersteuning en kwaliteitsbewaking tijdens de aanleg, het testen en inbedrijfstellen van de elektrische- en data- infrastructuur.
 • Coördineren van de in bedrijfname van de windturbines.
 • Het verkrijgen van de zogenaamde Grid compliance van de netbeheerder Liander.
 • Het begeleiden van de afstemming op de interfaces tussen windturbineleverancier Enercon, hoofd aannemer Jansma Drachten bv/M. Westra b.v. en de elektrisch onderaannemer SPIE en de 20kV netaansluitingen van Liander.

Interessante websites:

www.nijhiddumhouw.nl