Dutch English

Windpark Nieuwegein

Project: Windenergie op land
Opdrachtgever: Eneco Wind
Plaats: Nieuwegein
Jaar: 2014

Projectomschrijving:

In Nieuwegein langs de A27 is een windpark gerealiseerd, genaamd windpark Nieuwegein. Windpark Nieuwegein is gebouwd nabij industriegebied Het Klooster, langs de A27 in Nieuwegein. Eneco Wind heeft in dit windpark 5 Vestas windturbines geplaatst met elke een vermogen van 2 MW. Het windpark heeft daarmee een totaal vermogen van 10 MW , voldoende voor ruim 8.000 huishoudens (30% van de huishoudens in Nieuwegein). Het op deze manier produceren van duurzame energie levert jaarlijks een besparing op CO2-uitstoot van 15,95 kiloton. De turbines worden onderling verbonden met 10 kV kabels om de opgewekte energie te transporteren naar een nieuw gerealiseerd inkoopstation. Het inkoopstation heeft ruimte voor de SCADA-apparatuur voor het windpark, een verdeelinstallatie voor het windpark en een inkoopinstallatie van Stedin. Het inkoopstation heeft een eigen aansluiting op het distributienet van Stedin. Ten behoeve van de verbinding tussen het inkoopstation en de twee laatste turbines zijn twee horizontaal gestuurde boringen gemaakt met een lengte van resp. circa 110 en 300 meter. De kabelverbindingen tussen de windturbines langs het fietspad zijn aangelegd in mantelbuizen. In oktober 2014 is gestart met de aanleg van de parkbekabeling en het plaatsen en inrichtingen van het inkoopstation. De eerste windturbine leverde in december 2014 energie terug .

Werkzaamheden van Energy Solutions:

Voor dit project heeft Energy Solutions een substantiële bijdrage geleverd tijdens het ontwerp en realisatie. De volgende werkzaamheden zijn in samenwerking met Eneco Wind uitgevoerd:

  • Het ontwerp van de elektrische windparkbekabeling
  • Het maken van het elektrische bestek ten behoeve van het ontwerpen en installeren van alle windparkbekabeling, de benodigde horizontaal gestuurde boringen voor het windpark en plaatsing van de inkoopstations.
  • Technische ondersteuning bij de aanbesteding van het bestek.
  • Projectondersteuning gedurende de engineering. Begeleiding en ondersteuning tijdens de aanleg, het testen en inbedrijfstellen van de elektrische infrastructuur en het begeleiden van de afstemming op de interfaces met de windturbineleverancier en met de netaansluiting van Stedin.

Interessante websites:

https://www.eneco.nl/over-ons/wat-we-doen/duurzame-bronnen/windpark-nieuwegein/