Dutch English

Windpark Maasvlakte 2

Project: Windenergie op land
Opdrachtgever: Eneco Wind, Royal Haskoning DHV (RHDHV)
Plaats: Maasvlakte
Jaar: 2019 - 2020

Projectomschrijving:

Het project windpark Maasvlakte 2 is in 2019 op de markt aanbesteed door Rijkswaterstaat (RWS). Deze aanbesteding is gewonnen door Eneco. Eneco heeft daarmee in 2020 opdracht van RWS gekregen om het windpark te bouwen op de zeewering van de tweede Maasvlakte. Het project Windpark Maasvlakte 2 omvat de realisatie van 22 windturbines met een totaal vermogen van meer dan 100 MW. De turbines zullen worden geplaatst op de buiten contour van Maasvlakte 2, onderverdeeld in de Harde Zeewering en de Zachte Zeewering. De windturbines worden onderling verbonden met 33kV kabels om het opgewekte vermogen te transporteren naar een nieuw te bouwen 66/33 kV transformatorstation aan de Maasvlakteweg. Het 66/33 kV transformatorstation (ook wel inkoopstation genoemd) wordt ingelust op de nabij gelegen 66kV ring van netbeheerder Stedin. De bouw van het windpark is in 2022 begonnen en zal begin 2023 volledig operationeel zijn.

Werkzaamheden van Energy Solutions:

Tijdens de tenderfase waarbij het project werd aanbesteed door RWS heeft Energy Solutions aan Eneco input geleverd voor het ontwerp van de elektrische infrastructuur en voor de aansluiting van het windpark. Hiervoor zijn technische tekeningen opgesteld en is er input aangeleverd voor het business plan. RHDHV is partner van Eneco nu Eneco opdracht gekregen heeft om het windpark te realiseren en ondersteunt bij het ontwerp van de verschillende windparkonderdelen. Energy Solutions heeft van RHDHV opdracht gekregen voor het elektrotechnisch voorontwerp van het 66/33 kV transformatorstation. Dit omvat o.a. de volgende werkzaamheden:

  • Maken van een single line diagram.
  • Maken van een schetstonwerp van de layout van het 66/33 kV transformatorstation.
  • Uitvoeren van loadflow-, kortsluit-, aarding- en bliksemstudies.
  • Opstellen van de technische vraagspecificatie voor het 66/33 kV transformatorstation.
  • Technische ondersteuning over de diverse aansluiteisen die van toepassing zijn op het overdrachtspunt waar het windpark aangesloten wordt op het 66 kV net van Stedin.

Tijdens de bouw begeleid Energy Solutions namens Eneco en RHDHV het proces om tot grid compliance te komen. Met de implementatie in de Nederlandse Netcode Elektriciteit van de nieuwe Europese regels (RfG) moet dit windpark van het type D aan strikte voorwaarden voldoen welke vooraf via simulaties en type testen en achteraf via testen in het windpark aan de regionale netbeheerder Stedin aangetoond moeten worden.

Tevens heeft Energy Solutions van Eneco de opdracht gekregen de kwaliteitscontrole te verzorgen bij de productie en aanleg van de 33 kV bekabeling van de windturbines naar het transformator station

Interessante websites:

https://www.eneco.nl/over-ons/wat-we-doen/duurzame-bronnen/windpark-maasvlakte2/