Dutch English

Windpark Luchterduinen

Project: Windenergie op zee
Opdrachtgever: Eneco Wind (Clucius C.V.)
Plaats: Noordwijk, Noordzee
Jaar: 2013 - 2015

Projectomschrijving:

Het Offshore Windpark Luchterduinen ligt op circa 25 kilometer uit de kust van Noordwijk in de Noordzee. De bouw van het windpark is gestart in 2014 en is afgerond in 2015. Het windpark Luchterduinen bestaat uit 43 turbines van 3 MW met een totaal geïnstalleerd vermogen van ca. 129 MW. De turbines worden geïnstalleerd op een monopile fundering in een waterdiepte van gemiddeld 26 meter. De turbines worden onderling verbonden door middel van 33kV submarine kabels. De totale opwekking van 129 MW wordt op deze manier verzameld op het Offshore High Voltage Station (OHVS), waar het wordt getransformeerd naar een spanning van 150kV. Vanaf het OHVS wordt het totale vermogen door een 25km lange 150kV submarine kabel getransporteerd naar de kust van Noordwijk. Vanaf het aanlandingspunt aan de kust transporteerd een 8km lange landkabel de energie naar de Hoogspanningsstation Sassenheim waar de aansluiting plaatsvindt op het 150kV net van de Nederlandse transport system operator (TSO) TenneT. In week 2-2015 is de bouw, het testen en laden van OHVS afgerond en op 18 februari 2015 is het OHVS op zijn fundatie in de Noordzee geplaatst.

Werkzaamheden van Energy Solutions:

Voor dit project levert Energy Solutions in opdracht van Eneco een substantiële bijdrage aan het verkrijgen van de netaansluiting van het park op het TenneT 150kV, het ontwerp en het specifiëren van de elektrische infrastructuur, de ontwerpverificaties en de begeleiding tijdens de constructie van de elektrische infrastructuur van het windpark. De volgende werkzaamheden worden in samenwerking met Eneco uitgevoerd:

  • Projectondersteuning gedurende de (pre-)engineering en aanbesteding van de elektrische infrastructuur van windpark en het begeleiden van de interfaces met de windturbineleverancier en met de 150kV netaansluiting op het TenneT 150kV station te Sassenheim.
  • Ondersteuning van de Package Manager Electrical Infrastructure tijdens het ontwerp en de constructie van het project.
  • Kwaliteitscontroles, site inspecties en afnamekeuringen voor het 33kV/150kV Offshore High Voltage Station (OHVS) in België.
  • Kwaliteitscontroles en afnamekeuringen van de onshore control room
  • Kwaliteitscontroles en afnamekeuringen van de 25 kilometer 150kV submarine export kabel (3x630mm2Al) welke gefabriceerd is in Zuid Korea.
  • Kwaliteitscontroles en afnamekeuringen voor de ruim 39 kilometer 33kV submarine kabels die de turbines onderling verbinden.
  • Kwaliteitscontroles en afnamekeuringen van de 7,5 kilometer 150kV land kabel.
  • Begeleiding van de inbedrijfstelling van de elektrische infrastructuur.

Interessante websites:

https://www.eneco.nl/over-ons/wat-we-doen/duurzame-bronnen/windpark-eneco-luchterduinen/