Dutch English

Windpark Kroningswind

Project: Windenergie op land
Opdrachtgever: Kroningswind B.V., Ventolines B.V.
Plaats: Goeree-Overflakkee
Jaar: 2018 - 2022

Projectomschrijving:

In Melisant (gemeente Goeree-Overflakke) wordt het windpark Kroningswind gebouwd. Het windpark is een initiatief uit 2011 van tien agrarische families, voor een duurzame toekomst van het eiland en het agrarische bedrijf. Het windpark wordt gerealiseerd in de Kroningspolder, ten noordwesten van Middelharnis, en bestaat uit 19 turbines die in totaal ongeveer 80 MW kunnen opwekken. Dit is genoeg om ruim 60.000 huishoudens van groene stroom te voorzien. De windturbines worden onderling verbonden met 33kV kabels om het opgewekte vermogen te transporteren naar een nieuw te bouwen 50/33 transformatorstation. Via 12 km lange 50 kV export kabel wordt het windpark aangesloten op het 50kV station Middelharnis van netbeheerder Stedin. De bouw van het windpark is eind 2020 begonnen en is medio 2022 volledig in bedrijf.

Werkzaamheden van Energy Solutions:

Voor dit project leverde Energy Solutions een substantiële bijdrage tijdens het ontwerp van de elektrische infrastructuur van het windpark. Dit omvat o.a. de volgende werkzaamheden:

  • In begin stadium van het project in 2018: het maken van een tracéstudie en systeemontwerp voor meerdere alternatieven.
  • Eind 2019: het maken van een beïnvloedingsstudie voor het tracé van de 50kV exportkabel volgens de Nederlandse norm NEN3654.
  • Begin 2020: Het maken van het elektrisch voorontwerp ten behoeve van de 50 kV export kabels, het 50/33 kV transformatorstation en de 33 kV windparkbekabeling.
    Begin 2020: Opstellen van de technische vraagspecificaties voor het realiseren van de 50 kV export kabels, het 50/33 kV transformatorstation en de 33 kV windparkbekabeling.
  • Technische ondersteuning en afstemming met de turbineleverancier en netbeheerder over de diverse aansluiteisen die van toepassing zijn op het overdrachtspunt waar het windpark aangesloten wordt op het 50 kV net van Stedin.

Interessante websites:

https://kroningswind.nl/