Dutch English

Windpark Hellegatsplein

Project: Windenergie op land
Opdrachtgever: Windpark Hellegatsplein
Plaats: Hellegatsplein
Jaar: 2013 - 2015

Projectomschrijving:

Door “Windpark Hellegatsplein B.V.” is initiatief genomen om te komen tot de realisatie van een windpark op het Hellegatsplein, gemeente Goeree-Overflakkee (Provincie Zuid-Holland). Sinds 2014 is Qurrent de nieuwe eigenaar van het windpark. Qurrent is een energiebedrijf opgericht in 2006 en houdt zich bezig met het leveren van duurzame energie aan consumenten en bedrijven. Het windturbineproject bestaat uit een lijnopstelling van 4 windturbines, geplaatst evenwijdig aan de autosnelweg A29, aan de oostelijke kant van het Hellegatsplein ter hoogte van het aanwezige recreatiestrand. Er zijn in dit windpark 4 ECO-110 windturbines van Alstom geplaatst met elk een vermogen van 3 MW. Het windpark heeft daarmee een totaal vermogen van 12 MW, voldoende voor ca. 8.000-10.000 huishoudens. De windturbines zijn onderling verbonden met 33kV kabels om het opgewekte vermogen te transporteren naar een nieuw transformatorstation dat eigendom is van het windpark. Vanuit het transformatorstation wordt het windpark aangesloten op het 50kV station Ooltgensplaat van netbeheerder Stedin. In het voorjaar van 2015 is gestart met de aanleg van de 50 kV kabels. Daarna is de 33kV parkbekabeling aangebracht en is begonnen met het plaatsen en inrichtingen van het transformatorstation. De eerste windturbine leverde in november 2015 energie aan het net.

Werkzaamheden van Energy Solutions:

Voor dit project heeft Energy Solutions in opdracht van Kestava en Green Trust een substantiële bijdrage geleverd tijdens het ontwerp en realisatie. De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:

  • Het onderzoeken van de aansluitmogelijkheden van de windpark op het net.
  • Het maken van het voorontwerp voor de windparkbekabeling, het transformatorstation en de 50kV netaansluiting.
  • Het aanvragen van de benodigde vergunningen voor de elektrische infrastructuur.
  • Het maken van het bestek voor het elektrische gedeelte ten behoeve van het ontwerpen en installeren van de 50kV bekabeling, de windparkbekabeling en plaatsing van het transformatorstation.
  • Technische ondersteuning aan het projectmanagement bij de aanbesteding van de elektrische werkzaamheden.
  • Het beoordelen van de door de aannemer H4A gemaakte detailontwerpen voor de 50kV kabelverbinding, de 33kV kabelverbindingen en het transformatorstation inclusief beveiligingen.
  • Projectondersteuning gedurende de engineering en fabricage. Begeleiding en ondersteuning tijdens de aanleg, het testen en inbedrijfstellen van de elektrische infrastructuur.
  • Het begeleiden van de afstemming op de interfaces tussen windturbineleverancier Alstom, civiel-elektrisch aannemer H4A en SPIE en de 50kV netaansluiting van Stedin.