Dutch English

Windpark Hartel II

Project: Windenergie op land
Opdrachtgever: Investment Engineering Projects
Plaats: Europoort
Jaar: 2013 - 2015

Projectomschrijving:

In het Europoort gebied nabij Rotterdam is het windpark Hartel II gebouwd. Windpark Hartel II is de vernieuwing van een eerder windpark dat bestond uit 5 kleinere windturbines op dezelfde locatie. Investment Engineering Projects heeft in dit het windpark Hartel II acht ECO-110 windturbines van Alstom geplaatst met elk een vermogen van 3 MW. Het windpark heeft daarmee een totaal vermogen van 24 MW, en levert elektriciteit voor circa 18.000 huishoudens. De windturbines zijn geplaatst in een smalle strook tussen de N15 en het Hartelkanaal. De turbines zijn onderling verbonden met 25 kV kabels om de opgewekte energie te transporteren naar een nieuw gerealiseerd inkoopstation. Het inkoopstation zorgt dat de energie teruggeleverd wordt aan het elektriciteitsnet van Stedin. In augustus 2014 is gestart met de aanleg van de parkbekabeling en het plaatsen en inrichten van het inkoopstation en SCADA station. De eerste windturbine leverde in december 2014 energie aan het net.

Werkzaamheden van Energy Solutions:

Voor dit project heeft Energy Solutions bijgedragen aan het ontwerp en realisatie van de elektrische infrastructuur. De volgende werkzaamheden zijn in samenwerking met Investment Engineering Projects uitgevoerd:

  • Het maken van het ontwerp voor de interne windparkbekabeling.
  • Het maken van het elektrische gedeelte van het bestek voor het ontwerpen en installeren van alle windparkbekabeling en de levering en plaatsing van het SCADA- en inkoopstation.
  • Technische ondersteuning bij de aanbesteding van de hiervoor genoemde elektrische werkzaamheden.
  • Projectondersteuning gedurende de engineering en fabricage. Begeleiding en ondersteuning tijdens de aanleg en het testen en inbedrijfstellen van de elektrische infrastructuur.
  • Het begeleiden van de afstemming op de interfaces tussen windturbineleverancier Alstom, civiel-elektrisch aannemer Ballast Nedam en de 25 kV netaansluiting van Stedin.