Dutch English

Windpark Gemini

Project: Windenergie op zee
Opdrachtgever: Buitengaats C.V.
Plaats: Noordzee, Schiermonnikoog
Jaar: 2010 - 2016

Projectomschrijving:

Het Windpark Gemini is een 600MW offshore windpark dat 85 km ten noorden van Schiermonnikoog in het Nederlandse deel van de Noordzee ligt. Project Gemini bestaat uit Buitengaats (300MW) en ZeeEnergie (300MW) en voor elk park werden een subsidie ​​(SDE) toegekend in mei 2010 door de Nederlandse regering en zijn op dit moment in het proces van financial close. Het derde project Clearcamp ​​kan dienen als een toekomstig testveld voor nieuwe offshore wind technologieën. Het project Gemini ligt in een gebied met uitstekende windsterkte – tot 10 m/ s – en waterdiepten tussen de 28 en 36m. Het windpark zal elektriciteit gaan produceren voor meer dan 785.000 huishoudens / 1.540.000 inwoners wat ongeveer gelijk is aan het aantal mensen dat in de 3 noordelijke provincies van Nederland woont. De 150 stuks Windturbines (WTG’s) van Siemens (SWT-3.6 met een vermogen van 4MW) zijn geïnstalleerd worden op monopile funderingen. Elk park met 75 windturbines is aangesloten met een eigen offshore transformator platform en eigen kabel van ca 100km waarmee de opgewekte energie naar de kust wordt getransporteerd om via het landstation te worden geïnjecteerd in het openbare 380kV net van de landelijke netbeheerder TenneT.

Werkzaamheden van Energy Solutions:

Voor dit project leverde Energy Solutions een substantiële bijdrage het ontwerp en het specifiëren van de elektrische infra structuur. De volgende werkzaamheden werden in de voorbereidende fase van het Gemini project uitgevoerd:

  • Projectondersteuning gedurende de engineering en aanbesteding van de elektrische infrastructuur van windpark en het begeleiden van de interfaces met de windturbineleverancier en met de 380kV netaansluiting van TenneT te Eenshaven.
  • Het uitvoeren van diverse berekeningen en simulaties
  • Het maken van de specificaties voor het Balance of Plant contract.
  • Ondersteuning bij de aanbesteding van het Balance of Plant contract.

Tijdens de constructie en uitvoering van het Gemini project van 2014 tot en met 2016 zijn door Energy Solutions de volgende werkzaamheden en diensten geleverd:

  • Package Management voor de fabricage, levering, aansluiten en testen van de 33kV infield en 220kV export kabelverbindingen.
  • Expertise en dagelijkse inspecties tijdens de constructie van de 220kV/33kV offshore hoogspanningsstations;
  • Inspecties tijdens de afname en opleveringsbeproevingen van de verschillende hoogspanningscomponenten, kabels, 380/220/33kV transformatoren, 220kV en 33kV compensatie spoelen, 380kV, 220kV en 33kV schakelinstallaties.
  • Begeleiding tijdens de inbedrijfsname van het 380/220kV hoogspanningsstation in de Eemshaven en de beide 220/33kV offshore hoogspanningsstations.

Interessante websites:

https://geminiwindpark.nl/