Dutch English

Windpark Delfzijl Noord

Project: Windenergie op land
Opdrachtgever: Eneco Wind
Plaats: Delfzijl
Jaar: 2011 - 2014

Projectomschrijving:

In Delfzijl in de provincie Groningen is het windpark Delfzijl Noord gebouwd. Windpark Delfzijl Noord staat op de Schermdijk (14 windturbines) en de Pier van Oterdum (5 windturbines). De locatie maakt onderdeel uit van het industriegebied Oosterhorn in het havengebied van Delfzijl en valt daarbij onder het beheer van Groningen Seaports. Het windpark bestaat uit 19 windturbines van Nordex met elk een vermogen van 3,3 MW. Het windpark heeft een totaal vermogen van 62,7 MW , voldoende voor ruim 50.000 huishoudens. Het nabij gelegen datacentrum van Google zal alle energie, die door windpark Delfzijl Noord wordt opgewekt inkopen ten behoeve van het datacentrum in Eemshaven. Het gaat daarbij om een tienjarig contract dat ingaat vanaf begin 2016. Het op deze manier produceren van duurzame energie levert jaarlijks een besparing op CO2-uitstoot van 77.000 ton. De windturbines zijn geplaatst op de Schermdijk en op de Pier van Oterdum. De turbines zijn onderling verbonden met 21 kV kabels om de opgewekte energie te transporteren naar twee nieuw gerealiseerde inkoopstations. De inkoopstations hebben elke een eigen aansluiting op het onderstation Weiwerd net van Enexis. Ten behoeve van de verbinding tussen de inkoopstations en de Schermdijk zijn twee horizontaal gestuurde boringen gemaakt met een lengte van circa 400 meter. De kabelverbindingen tussen de windturbines op de Schermdijk zijn aangelegd in mantelbuizen. In september 2014 is gestart met het maken van de horizontaal gestuurde boringen, de aanleg van de parkbekabeling en het plaatsen en inrichtingen van het inkoopstation. De eerste windturbine leverde in december 2014 energie terug.

Werkzaamheden van Energy Solutions:

Voor dit project heeft Energy Solutions een substantiële bijdrage geleverd tijdens het ontwerp en realisatie van de elektrische infrastructuur. De volgende werkzaamheden zijn in samenwerking met Eneco Wind uitgevoerd:

  • Het maken van het elektrisch ontwerp voor het bestek ten behoeve van het leveren en installeren van alle windparkbekabeling, de benodigde horizontaal gestuurde boringen voor het windpark, de aanleg van de windparkbekabeling en de levering en plaatsing van de inkoopstations.
  • Technische ondersteuning bij de aanbesteding van het bestek voor de netaansluiting en de windturbines.
  • Projectondersteuning gedurende de engineering en fabricage. Begeleiding en ondersteuning tijdens de aanleg, het testen en inbedrijfstellen van de elektrische infrastructuur en het begeleiden van de afstemming op de interfaces met de windturbineleverancier en met de 21kV netaansluiting van Enexis.

Interessante websites:

https://www.eneco.nl/over-ons/wat-we-doen/duurzame-bronnen/windpark-delfzijl-noord/