Dutch English

Windpark Bouwdokken

Project: Windenergie op land
Opdrachtgever: E-Connection
Plaats: Neeltje Jans
Jaar: 2015 - 2017

Projectomschrijving:

Windpark Bouwdokken wordt gebouwd op de dammen van de voormalige Bouwdokhavens op de Neeltje Jans. Het windpark versterkt de unieke combinatie op de Oosterscheldekering van waterkering, natuur, windenergie en recreatie. Het windpark bestaat uit 9 windturbines van Enercon met elk een vermogen van 4,2 MW waarvan er acht in de eerste fase van het project zullen worden gebouwd. Het windpark heeft een totaal vermogen van 37,8 MW. Vanaf het voorjaar van 2018 wekken de windturbines gezamenlijk voldoende elektriciteit op voor het verbruik van zo’n 42.000 huishoudens. De windturbines worden onderling verbonden met 20 kV kabels om de opgewekte elektriciteit te transporteren naar een nieuw hoogspanningsstation binnen het windpark. Op het hoogspanningsstation wordt de spanning naar 150 kV getransformeerd en via een kabelverbinding aangesloten op het bijna 30 km verderop gelegen 150 kV station Goes de Poel van TenneT. De kabelverbinding wordt voor een groot deel gerealiseerd door middel van horizontaal gestuurde boringen en volgt grotendeels de provinciale wegen door de gemeentes Noord-Beveland en Goes. Langs het tracé worden o.a. de Oosterscheldekering en de Zandkreekdam gekruist. De werkzaamheden voor de realisatie van de netaansluiting zijn in oktober 2016 gestart met het maken van de eerste horizontaal gestuurde boringen en de fundatie werkzaamheden van het hoogspanningsstation binnen het windpark. Eind van de zomer van 2017 zal de netaansluiting operationeel zijn en gereed voor de aansluiting van de windturbines.

Werkzaamheden van Energy Solutions:

Voor dit project levert Energy Solutions een substantiële bijdrage tijdens het ontwerp en realisatie van de elektrische infrastructuur. De volgende werkzaamheden worden in samenwerking met E-Connection uitgevoerd:

  • Het opstellen van de vraagspecificatie ten behoeve van het ontwerpen, leveren, installeren en inbedrijfstellen van de elektrische infrastructuur voor de netaansluiting van windpark Bouwdokken.
  • Projectmanagement gedurende de engineering fase, de fabricage van componenten, de aanleg, het testen en inbedrijfstellen van de elektrische infrastructuur voor het windpark. Daarnaast is er tevens afstemming op de interfaces met de windturbineleverancier en met de 150 kV netaansluiting op station Goes de Poel van TenneT.
  • Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar de toekomstige uitbreiding van het project

Interessante websites:

https://www.windparkbouwdokken.nl/