Dutch English

Windpark Autena

Project: Windenergie op land
Opdrachtgever: Eneco Wind
Plaats: Vianen
Jaar: 2015 - 2017

Projectomschrijving:

In Vianen is het windpark Autena gebouwd. Windpark Autena staat nabij knooppunt Everdingen langs de A27 en A2. Het windpark bestaat uit 3 windturbines van Nordex met elk een vermogen van 3,0 MW. Het windpark heeft een totaal vermogen van 9,0 MW, voldoende voor ruim 8.500 huishoudens. Het windpark zal de stroom leveren aan de Royal Schiphol Group. De windturbines zijn geplaatst langs de Autenasekade in Vianen. De turbines zijn onderling verbonden met 13 kV kabels om de opgewekte energie te transporteren naar een nieuw gerealiseerd inkoopstation. Het inkoopstation heeft een netaansluiting op het 13kV net van Stedin. De werkzaamheden voor de realisatie van de netaansluiting zijn in maart 2017 gestart met de civiele werkzaamheden voor de aanleg van de netaansluitingskabels van Stedin. In mei 2017 is gestart met de werkzaamheden voor de aanleg van de parkkabels van het windpark en het inkoopstation. Op 1 november 2017 is de productie van de eerste windturbine van het windpark gestart.

Werkzaamheden van Energy Solutions:

Voor dit project heeft Energy Solutions een substantiële bijdrage geleverd tijdens het ontwerp en realisatie van de elektrische infrastructuur. De volgende werkzaamheden zijn in samenwerking met Eneco Wind uitgevoerd:

  • Het maken van het elektrisch ontwerp voor het bestek ten behoeve van het leveren en installeren van alle windparkbekabeling, de benodigde horizontaal gestuurde boringen voor het windpark, de aanleg van de windparkbekabeling en de levering en plaatsing van het inkoopstation.
  • Technische ondersteuning bij de aanbesteding van het bestek voor de netaansluiting en de windturbines.
  • Projectondersteuning gedurende de engineering en fabricage. Begeleiding en ondersteuning tijdens de aanleg, het testen en inbedrijfstellen van de elektrische infrastructuur en het begeleiden van de afstemming op de interfaces met de windturbineleverancier en met de 13kV netaansluiting van Stedin.

Interessante websites:

https://www.eneco.nl/over-ons/wat-we-doen/duurzame-bronnen/windpark-autena/