Dutch English
ECN Windturbine Testpark Wieringermeer II

ECN Windturbine Testpark Wieringermeer II

Project: Windenergie op land
Opdrachtgever: ECN
Plaats: Wieringermeer
Jaar: 2016 - 2020

Projectomschrijving:

Door EWEF (ECN Windenergy Facilities) is initiatief genomen om te komen tot de renovatie/nieuwbouw van het bestaande testwindpark EWTW (ECN Windturbine Testpark Wieringermeer) in de Wieringermeer.

Het bestaande wind testpark bestond uit 9 windturbines. Deze worden vervangen door 8 nieuwe Vestas windturbines ten behoeve van onderzoek en 9 locaties voor prototypeturbines.

Een deel van de nieuwe turbines is aangesloten op het bestaande 50/10 kV station van EWEF. De overige 4 onderzoeksturbines zijn aangesloten op een nieuw geplaatst 20 kV inkoopstation, voor de koppeling met het distributienet van Liander. Ten behoeve van 5 nieuwe prototype-locaties is een tweede 20 kV inkoopstation geplaatst. De windturbines zijn onderling verbonden met 10 kV en 20 kV kabels om het opgewekte vermogen te transporteren naar de beide inkoopstations en het 50/10 kV transformatorstation.

In 2018 is gestart met de verwijdering van de bestaande turbines en de bijbehorende 10 kV kabels. Daarna is de nieuwe 20kV parkbekabeling aangebracht en is begonnen met het plaatsen en inrichtingen van de beide inkoopstations. De eerste windturbines werden in maart 2019 in bedrijf genomen.

Werkzaamheden van Energy Solutions:

Voor dit project heeft Energy Solutions in opdracht van EWEF een substantiële bijdrage geleverd tijdens het ontwerp en realisatie. De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:

  • Het onderzoeken van de aansluitmogelijkheden van de windpark op het net.
  • Het maken van het voorontwerp voor de windparkbekabeling, de inkoopstations en het datacommunicatienet.
  • Het maken van de elektrische en data-onderdelen van het RAW-bestek ten behoeve van het ontwerpen en installeren van de windparkbekabeling en plaatsing van de inkoopstations.
  • Technische ondersteuning aan het projectmanagement bij de aanbesteding van de elektrische werkzaamheden.
  • Het beoordelen van de door de aannemer Van den Heuvel gemaakte detailontwerpen voor de inkoopstations inclusief beveiligingen.
  • Begeleiding, ondersteuning en kwaliteitsbewaking tijdens de aanleg, het testen en inbedrijfstellen van de elektrische- en data- infrastructuur.
  • Het begeleiden van de afstemming op de interfaces tussen windturbineleverancier Vestas, civiel-elektrisch aannemer Van den heuvel en de 20kV netaansluitingen van Liander.
  • Begeleiden van de grid compliancetesten van de turbines.
  • Ondersteuning bij het aansluiten van de prototypeturbines.

Interessante websites:

https://windparkwieringermeer.nl/