Dutch English

Trianel Borkum II

Project: Windenergie op zee
Opdrachtgever: Seaway Heavy Lifting
Plaats: Noordzee
Jaar: 2017 - 2019

Projectomschrijving:

Trianel Borkum II is de tweede fase van windpark Trianel Borkum. De 32 Senvion 6.33 MW windturbines voegen in totaal 200MW toe aan het bestaande windpark, 45 km ten noorden van het Duitse Waddeneiland Borkum.  Het windpark is sinds de zomer van 2020 operationeel.

Werkzaamheden van Energy Solutions:

Energy solutions heeft in opdracht van Seaway Heavy Lifting een substantiële bijdrage geleverd aan het ontwerp en kwaliteitscontrole van de 32 transition pieces welke de funderingen met de windturbines verbinden. Als onderdeel van het Seaway projectteam heeft Energy Solutions o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Design review van de elektrische installatie in de transition pieces; 33kV installatie, laagspanningsinstallatie, SCADA, en alle overige elektrische randsystemen
  • Kwaliteitscontrole bij de afnamekeuring van de verschillende hoofdcomponenten; 33/0,4kV transformatoren, laagspanningskasten, kabels, UPS
  • Kwaliteitscontrole bij de installatie en systeemtesten  op de werf van Smulders Projects in Antwerpen
  • Kwaliteitscontrole bij de installatie en systeemtesten offshore en inbedrijfname
  • Coördinatie tussen Trianel, Seaway Heavy Lifting, Senvion, Smulders Projects en haar onderaannemers

Interessante websites:

Trianel Borkum II