Dutch English

Uitbreiding 380kV station Oostzaan

Project: HV kabel- en energiesystemen
Opdrachtgever: TenneT TSO BV
Plaats: Oostzaan
Jaar: 2014 - 2014

Projectomschrijving:

TenneT heeft op 10 oktober 2019 de nieuwe hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV Noordring in gebruik genomen. Met de aanleg van de 60 kilometer lange verbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk is nu ook de noordelijke 380 kV-ringstructuur in de Randstad gerealiseerd. De Zuidelijke ring is al in 2013 in gebruik genomen. Hiermee is een toekomstbestendige en duurzame voorziening ontstaan, die niet alleen belangrijk is voor de leveringszekerheid van elektriciteit in de Randstad, maar ook om de groene energie van de in de Noordzee voorziene windparken te transporteren. Als onderdeel van Randstad 380 kV Noordring is 380kV station Oostzaan uitgebreid met een extra veld.

Werkzaamheden van Energy Solutions:

Energy Solutions heeft in opdracht van TenneT het detailontwerp gemaakt voor de primaire installatie van de uitbreiding van 380kV station Oostzaan. Dit omvat o.a. de volgende werkzaamheden

  • Detailtekeningen van de primaire installatie en componenten
  • Bliksembeveiliging  en aardingsstudie
  • Kortsluit en belastbaarheidsberekeningen voor benodigde 380kV componenten

Interessante websites:

TenneT 380kV Noordring