Dutch English

H2M waterstof fabriek Uniper

Project: HV kabel- en energiesystemen
Opdrachtgever: Uniper
Plaats: Maasvlakte
Jaar: 2023 - 2023

Projectomschrijving:

Uniper is voornemens om op haar locatie aan de Maasvlakte een waterstofplant te bouwen. Deze waterstofplant zal met elektriciteit opgewekt door de offshore windprojecten, groen waterstof gas gaan produceren. De hiervoor benodigde elektrische energie zal via de bestaande 400 kV aansluiting op het TenneT schakelstation Maasvlakte worden geleverd. Hiervoor zal Uniper een nieuw 400/33 kV hoogspanningsstation bouwen van waaruit de individuele electrolysers zullen worden gevoed.

Werkzaamheden van Energy Solutions:

Energy Solutions heeft in de FEED (Front-End Engineering Design) fase van dit project voor Technip Energies  Nederland (T.EN) het basic design voor de netaansluiting en het 400/33 kV station verzorgd. In opvolging daarvan is Energy Solutions nu door Uniper gevraagd om het hele grid compliance proces met netbeheerder TenneT te begeleiden waarbij Energy Solutions ook de benodigde grid compliance studies zal uitvoeren:

  • Blindvermogensstudie
  • Power Quality studie (harmonische vervorming, flicker en snelle spanningsvariaties)
  • Isolatie coördinatie studie
  • Beveiligingscoördinatie studie

Voor het uitvoeren van de diverse studies maakt Energy Solutions gebruik van diverse simulatiepakketten zoals Powerfactory, PSCAD en PSS/E.

Interessante websites:

Uniper Hydrogen Maasvlakte

Technip Green Hydrogen Maasvlakte