Dutch English

380kV landkabel Hollandse Kust Noord

Project: HV kabel- en energiesystemen
Opdrachtgever: TenneT TSO BV
Plaats: Beverwijk
Jaar: 2021 - 2023

Projectomschrijving:

Om het vermogen van in totaal 2100MW van offshore windparken Hollandse Kust Noord, Hollandse Kust West Alpha en Hollandse Kust West Beta aan te kunnen sluiten op het Nationale hoogspanningsnet, wordt er een nieuwe ondergrondse 380kV kabelverbinding gerealiseerd tussen het transformatorstation bij Velsen Noord en het 380kV hoogspanningsstation Beverwijk. De eerste horizontaal gestuurde boringen (HDD’s) voor het 380kV landkabel gedeelte van het project Hollandse Kust (noord) zijn gerealiseerd en tevens zijn de eerste kabels in deze HDD’s ingetrokken.

Het windpark Hollandse Kust Noord  wordt als eerste in 2023 in gebruik genomen en de netaansluiting moet dan ook gereed zijn.

Werkzaamheden van Energy Solutions:

Energy Solutions heeft  als onderdeel van het projectteam van TenneT haar expertise bijgedragen aan de volgende onderdelen:

  • Kwaliteitscontrole van documenten en tekeningen opgesteld door de kabelleverancier en civiele aannemer.
  • Belastbaarheidsberekeningen en controle berekeningen voor het detailontwerp
  • Bijwonen van Factory Acceptance Tests (FAT)  voor de kabels en garnituren
  • kwaliteitscontrole en inspectie bij de overdracht van de kabelleverancier naar de civiele aannemer

Interessante websites:

Tennet Hollandse Kust Noord