Dutch English

Windfarm Kroningswind

Project: Onshore Wind Energy, Windenergie op land
Client: Kroningswind B.V., Ventolines B.V., Ventolines B.V.
Location: Goeree-Overflakkee, Goeree-Overflakkee
Year: 2018 - 2020

Project description:

In de gemeente Goeree-Overflakke wordt het windpark Kroningswind ontwikkeld. Het windpark is een initiatief uit 2011 van tien agrarische families, voor een duurzame toekomst van het eiland en het agrarische bedrijf. Het windpark wordt gerealiseerd in de Kroningspolder, ten noordwesten van Middelharnis, en bestaat uit 19 turbines die in totaal ongeveer 80 MW kunnen opwekken. Dit is genoeg om ruim 60.000 huishoudens van groene stroom te voorzien. De windturbines worden onderling verbonden met 33kV kabels om het opgewekte vermogen te transporteren naar een nieuw te bouwen 50/33 transformatorstation. Via 12 km lange 50 kV export kabel wordt het windpark aangesloten op het 50kV station Middelharnis van netbeheerder Stedin. De bouw van het windpark zal eind 2020 / begin 2021 beginnen en het is de bedoeling dat het windpark eind 2021 operationeel is.

Activities of Energy Solutions:

Voor dit project levert Energy Solutions een substantiële bijdrage tijdens het ontwerp van het windpark en dan met name voor de elektrische infrastructuur. Dit omvat o.a. de volgende werkzaamheden:

  • In begin stadium van het project in 2018: het maken van een tracéstudie en systeemontwerp voor meerdere alternatieven.
  • Eind 2019: het maken van een beïnvloedingsstudie voor het tracé van de 50kV exportkabel volgens de Nederlandse norm NEN3654.
  • Begin 2020: Het maken van het elektrisch voorontwerp ten behoeve van de 50 kV export kabels, het 50/33 kV transformatorstation en de 33 kV windparkbekabeling.
    Begin 2020: Opstellen van de technische vraagspecificaties voor het realiseren van de 50 kV export kabels, het 50/33 kV transformatorstation en de 33 kV windparkbekabeling.
  • Technische ondersteuning en afstemming met de turbineleverancier en netbeheerder over de diverse aansluiteisen die van toepassing zijn op het overdrachtspunt waar het windpark aangesloten wordt op het 50 kV net van Stedin.

Interesting websites:

https://kroningswind.nl/