Dutch English

Feasibility study Stedin

Project: HV cable- and energy systems
Client: Stedin Netbeheer BV
Location: Rozenburg
Year: 2018

Project description:

Stedin netbeheer BV is verantwoordelijk voor het middenspanningsdistributienet van de Eurpooort. In dit gebied ligt ook de Landtong van Rozenburg waar in de toekomst een aantal ontwikkelingen op energiegebied zullen plaatsvinden. Zowel energie opwekking (uitbreiden van het bestaande windpark, nieuw windpark en een zonnepark) als energie verbruik (nieuwe walstroom aansluiting en een bedrijventerrein). Om al deze aansluitingen te realiseren, zal Stedin Netbeheer BV het distributienet moeten versterken en uitbreiden.

Activities of Energy Solutions:

Energy Solutions heeft in samenwerking met Stedin Netbeheer BV een alternatievenstudie uitgevoerd voor de diverse toekomst scenario’s. Er zijn verschillende varianten voor het distributienet uitgewerkt op basis van kosten, betrouwbaarheid, techniek en omgeving. Voor de meest haalbare varianten is een tracéstudie gedaan om zo een aanbeveling te geven voor de meest effectieve investering van Stedin in het toekomstige distributienet.

Interesting websites:

https://www.stedin.net/