Dutch English

EMC studies

Project: HV cable- and energy systems
Client: Various clients
Location: Delft

Project description:

Energy Solutions is een expert op het gebied van beïnvloedingsstudies die op basis van de Nederlandse norm NEN 3654 uitgevoerd worden en heeft veel ervaring met het uitvoeren van deze studies. De volgende beïnvloedingsmechanismen worden daarbij onderzocht voor een nieuwe of bestaande (kabel)verbinding:

  • Capacitieve beïnvloeding
  • Weerstandsbeïnvloeding
  • Inductieve beïnvloeding
  • Thermische beïnvloeding

In de betreffende norm zijn de stappen beschreven die uitgewerkt dienen te worden om ontoelaatbare beïnvloeding op kabels en leidingen van derden in de omgeving te onderzoeken.

Activities of Energy Solutions:

Na de stappen 1 t/m 3 van de norm uitgevoerd te hebben blijkt vaak dat het te onderzoeken gebied voor de inductieve beïnvloeding nog steeds relatief groot kan zijn waarbij een gedetailleerde berekening in stap 4 uitgevoerd dient te worden voor alle slachtoffers die dan nog binnen dat beïnvloedingsgebied vallen. Deze stap 4 neemt veel tijd in beslag waarbij gedetailleerde gegevens van alle nog nader te onderzoeken leidingen opgevraagd en gemodelleerd dienen te worden. In een gebied waar veel leidingen parallel liggen kan dit resulteren in veel extra werk. Vaak blijkt echter dat na deze stap 4 veel van de nader onderzochte leidingen niet ontoelaatbaar beïnvloed worden waardoor onnodig veel tijd is besteed en kosten zijn gemaakt aan deze gedetailleerde berekeningen in stap 4. Om dit te voorkomen heeft Energy Solutions een extra stap, genaamd stap 4A, geïntroduceerd waarbij op basis van een rekenmodel een nauwkeuriger project specifiek beïnvloedingsgebied dan in stap 3 wordt bepaald. Hierbij wordt gebruik gemaakt van alle project specifieke parameters van de (kabel)verbinding en verder worden worst-case aannames gedaan voor de te onderzoeken slachtoffers. Een voordeel van deze extra geïntroduceerde stap 4A is dat een nauwkeurige worst-case inschatting gemaakt kan worden van buisleidingen die mogelijk ontoelaatbaar worden beïnvloed, zonder de gedetailleerde gegevens van de desbetreffende buisleiding te kennen. Energy Solutions neemt deze stap altijd direct mee in de “standaard” prijs van de beïnvloedingsstudie waarbij dus onnodig extra kosten voor de gedetailleerde inductieve berekeningen in stap 4 worden voorkomen. Pas als er ook na stap 4A sprake is van mogelijk ontoelaatbare inductieve beïnvloeding dienen de gegevens van de desbetreffende leiding bij de eigenaar opgevraagd te worden om een exacte berekening (stap 4 volgens de norm) uitgevoerd te worden. Deze gedetailleerde berekeningen in stap 4 volgens de norm kan Energy Solutions ook uitvoeren en de klant hierin ontzorgen.