Consortium onderzoekt ‘stopcontact’ windparken Noordzee

De Bilt, 7 januari 2013 – Een consortium van negen partijen doet de komende vier jaar onderzoek naar verlaging van de kostprijs van windenergie door ontwikkeling van een innovatieve elektriciteitsinfrastructuur op de Noordzee. De Nederlandse overheid heeft vorige maand 2 miljoen euro subsidie in het kader van Topteams Kennis & Innovatie aan dit innovatieve ‘stopcontact’ project toegekend. Het kabinet Rutte II heeft als doelstelling 16% duurzaam opgewekte energie in 2020 te halen. Wind op zee is hiervoor onmisbaar. Een verlaging van de kostprijs van windenergie op zee is hiervoor noodzakelijk omdat windenergie nu…continue reading →

ISO9001 certificaat

Op 10 april 2012 heeft energy Solutions het ISO9001 certificaat behaald. ISO9001 is dé internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen; voluit: NEN-EN-ISO 9001:2008. Voor onze klanten betekent dit dat Energy Solutions, op een vooraf gestelde en gestructureerde manier, aan kwaliteitsmanagement doet. Hiermee zorgen we voor een voortdurende verbetering van kwaliteit en verhoging van klanttevredenheid. In 2015 heeft er een her-certificering plaatsgevonden waarvoor Energy Solutions geslaagd is.continue reading →