OHSAS 18001 certificaat behaald

Op 1 september 2017 heeft Energy Solutions het OHSAS 18001 certificaat behaald. OHSAS 18001 is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een arbomanagementsysteem. Met een arbomanagementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens te verminderen.continue reading →

Low Harm project

Energy Solutions neemt deel aan een groot onderzoek consortium; “Large Offshore Wind farm Harmonics Mitigation”. Aan het consortium werken verder ECN, TenneT TSO, CG Power Systems, TU Delft en TU Eindhoven mee en wordt ondersteund door het TKI Wind op Zee programma. Het consortium zal werken aan een meer gestandaardiseerde en kosteneffectieve aanpak van het mitigeren van ontoelaatbare harmonische vervorming in het hoogspanningsnet door toedoen van offshore wind systemen. Het resultaat moet leiden tot een bijdrage aan de versnelling van de energie transitie door het afnemen van net integratie kosten. Als adviseur voor…continue reading →

Opening NOP Agrowind

Op vrijdag 2 juni 2017 heeft de feestelijke opening van windpark NOP Agrowind plaatsgevonden. Het windpark bestaat uit 26 Enercon E-126 turbines van elk 7,5 MW en is gebouwd op de Noorderzeedijk en de Westerzeedijk in Flevoland. De totale capaciteit van 195MW levert elektriciteit voor ca. 180.000 huishoudens. Energy Solutions is sinds 2013 betrokken bij het project en heeft ondersteuning geboden tijdens de aanbesteding, engineering, fabricage en uitvoering van de elektrische infrastructuur van het windpark en de 110kV aansluiting van TenneT.continue reading →

Opening Gemini Wind Farm

On May 8th 2017 the Gemini windfarm was officially opened by Mr. John Brace chairman of Northland Power http://geminiwindpark.nl/news_opening.html. At the opening ceremony also a live link to the power generated by the windfarm was released: http://livemegawatt.com/gemini/  as well as an app to see the power generated live on your mobile phone. http://geminiwindpark.nl/e_app.html  Gemini is one of the largest offshore wind parks in the world. The 150 wind turbines with a total capacity of 600MW are located 100km offshore from Eemshaven. Energy Solutions has been involved in this project since 2010 by supporting the…continue reading →

Nobelwind Offshore Substation

After a construction period of 15 months at Bladt Industries A/S in Denmark, the Offshore High Voltage Substation for the Nobelwind wind farm was transported towards the concession zone in Belgium and successfully installed. The 980t substation is located 47km offshore and will collect and transform 165MW of wind energy. Energy Solutions has assisted Parkwind N.V., being the developer of the Nobelwind wind farm, on the electrical engineering and construction management of this OHVS.continue reading →

Pluskwalificatie RIVM

Energy Solutions heeft in april 2016 de toepassingstest voor de pluskwalificatie voor magneetveldberekeningen van het RIVM succesvol doorlopen. Deze pluskwalificatie houdt in dat er bij berekeningen conform de handreiking van het RIVM rekening wordt gehouden met beïnvloeding van verschillende hoogspanningslijnen die zich in elkaars nabijheid bevinden. Energy Solutions was al sinds 2010 door het RIVM aangemerkt als adviesbureau 'waarvan bekend is dat ze ervaring hebben met zoneberekeningen volgens de RIVM Handreiking’. Aanleiding van het uitvoeren van de toepassingstest was een project waarbij woningbouw gerealiseerd wordt in de buurt van een 380 kV hoogspanningslijn.…continue reading →

Oplevering DTS en RTTR windpark Gemini

Afgelopen maand heeft Energy Solutions het Ensol Cable Temperature Monitoring Systeem (Ensol CTMS) voor windpark Gemini opgeleverd. Dit monitoringssysteem bewaakt continu de temperatuur van de twee 220 kV export kabels tussen de offshore platforms en het landstation en de 380 kV kabel naar TenneT. Uniek aan dit project is de te meten lengte van de verbindingen. Hoewel de meest lange lengte in het project ruim 100 km bedraagt, is het toch mogelijk om een temperatuurprofiel te genereren waarbij de temperatuur over de gehele lengte van de kabel op elke 3-5 m gemeten wordt.…continue reading →

TenneT geeft officiële startsein voor aanleg van grootste snelweg voor elektriciteit in de Randstad

Begin dit jaar is TenneT begonnen met de realisatie van de Randstad Noordring. Een zestig kilometer lange 380kV hoogspanningsverbinding tussen Bleiswijk en Beverwijk. De Randstad 380kV Noordring maakt deel uit van een 80 kilometer lange hoogspanningsverbinding die in 2018 gereed moet zijn. Ruim een jaar geleden werd het eerste deel van de nieuwe Randstadverbinding tussen Wateringen en Bleiswijk (de Zuidring totaal 20 km) in gebruik genomen. Een gedeelte van de 380kV-verbinding wordt ondergronds aangelegd. Dit is uniek, omdat wereldwijd het 380 kV-net vrijwel volledig bovengronds is aangelegd. Energy Solutions is nauw betrokken geweest bij…continue reading →

Energy Solutions steunt Ondernemers voor Ondernemers

Het Ondernemers voor Ondernemers netwerk is opgezet met de gedachte ’ondernemers hier helpen ondernemers daar met het starten van een bedrijf’. Door middel van een maandelijkse donatie wordt microfinanciering mogelijk gemaakt voor mensen in ontwikkelingslanden die een eigen onderneming willen opstarten. Met onze donatie steunt Oxfam Novib partnerorganisaties in Afrika en Azië. Klik op deze link voor meer informatie.  continue reading →

Certificaat CDEGS Software

Eind april 2014 zijn drie werknemers van Energy Solutions op cursus geweest in Montreal, Canada. Deze 5-daagse cursus werd verzorgd door SES Technologies Ltd. Dit is het bedrijf achter het software pakket CDEGS (Current Distribution, Electromagnetic Fields, Grounding and Soil Structure Analysis). Het resultaat van de cursus is dat Energy Solutions nu Level 1 gecertificeerd is voor het gebruik van deze software. Hiermee kunnen we onze diensten uitbreiden met aardnetberekeningen bij het ontwerp van het aardnet voor stations en de fundering van hoogspanningsmasten, opstijgpunten en windturbines.continue reading →