Pluskwalificatie RIVM

Energy Solutions heeft in april 2016 de toepassingstest voor de pluskwalificatie voor magneetveldberekeningen van het RIVM succesvol doorlopen. Deze pluskwalificatie houdt in dat er bij berekeningen conform de handreiking van het RIVM rekening wordt gehouden met beïnvloeding van verschillende hoogspanningslijnen die zich in elkaars nabijheid bevinden. Energy Solutions was al sinds 2010 door het RIVM aangemerkt als adviesbureau 'waarvan bekend is dat ze ervaring hebben met zoneberekeningen volgens de RIVM Handreiking’. Aanleiding van het uitvoeren van de toepassingstest was een project waarbij woningbouw gerealiseerd wordt in de buurt van een 380 kV hoogspanningslijn.…continue reading →

Oplevering DTS en RTTR windpark Gemini

Afgelopen maand heeft Energy Solutions het Ensol Cable Temperature Monitoring Systeem (Ensol CTMS) voor windpark Gemini opgeleverd. Dit monitoringssysteem bewaakt continu de temperatuur van de twee 220 kV export kabels tussen de offshore platforms en het landstation en de 380 kV kabel naar TenneT. Uniek aan dit project is de te meten lengte van de verbindingen. Hoewel de meest lange lengte in het project ruim 100 km bedraagt, is het toch mogelijk om een temperatuurprofiel te genereren waarbij de temperatuur over de gehele lengte van de kabel op elke 3-5 m gemeten wordt.…continue reading →

TenneT geeft officiële startsein voor aanleg van grootste snelweg voor elektriciteit in de Randstad

Begin dit jaar is TenneT begonnen met de realisatie van de Randstad Noordring. Een zestig kilometer lange 380kV hoogspanningsverbinding tussen Bleiswijk en Beverwijk. De Randstad 380kV Noordring maakt deel uit van een 80 kilometer lange hoogspanningsverbinding die in 2018 gereed moet zijn. Ruim een jaar geleden werd het eerste deel van de nieuwe Randstadverbinding tussen Wateringen en Bleiswijk (de Zuidring totaal 20 km) in gebruik genomen. Een gedeelte van de 380kV-verbinding wordt ondergronds aangelegd. Dit is uniek, omdat wereldwijd het 380 kV-net vrijwel volledig bovengronds is aangelegd. Energy Solutions is nauw betrokken geweest bij…continue reading →

Energy Solutions steunt Ondernemers voor Ondernemers

Het Ondernemers voor Ondernemers netwerk is opgezet met de gedachte ’ondernemers hier helpen ondernemers daar met het starten van een bedrijf’. Door middel van een maandelijkse donatie wordt microfinanciering mogelijk gemaakt voor mensen in ontwikkelingslanden die een eigen onderneming willen opstarten. Met onze donatie steunt Oxfam Novib partnerorganisaties in Afrika en Azië. Klik op deze link voor meer informatie.  continue reading →

Certificaat CDEGS Software

Eind april 2014 zijn drie werknemers van Energy Solutions op cursus geweest in Montreal, Canada. Deze 5-daagse cursus werd verzorgd door SES Technologies Ltd. Dit is het bedrijf achter het software pakket CDEGS (Current Distribution, Electromagnetic Fields, Grounding and Soil Structure Analysis). Het resultaat van de cursus is dat Energy Solutions nu Level 1 gecertificeerd is voor het gebruik van deze software. Hiermee kunnen we onze diensten uitbreiden met aardnetberekeningen bij het ontwerp van het aardnet voor stations en de fundering van hoogspanningsmasten, opstijgpunten en windturbines.continue reading →

Consortium onderzoekt ‘stopcontact’ windparken Noordzee

De Bilt, 7 januari 2013 – Een consortium van negen partijen doet de komende vier jaar onderzoek naar verlaging van de kostprijs van windenergie door ontwikkeling van een innovatieve elektriciteitsinfrastructuur op de Noordzee. De Nederlandse overheid heeft vorige maand 2 miljoen euro subsidie in het kader van Topteams Kennis & Innovatie aan dit innovatieve ‘stopcontact’ project toegekend. Het kabinet Rutte II heeft als doelstelling 16% duurzaam opgewekte energie in 2020 te halen. Wind op zee is hiervoor onmisbaar. Een verlaging van de kostprijs van windenergie op zee is hiervoor noodzakelijk omdat windenergie nu…continue reading →

ISO9001 certificaat

Op 10 april 2012 heeft energy Solutions het ISO9001 certificaat behaald. ISO9001 is dé internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen; voluit: NEN-EN-ISO 9001:2008. Voor onze klanten betekent dit dat Energy Solutions, op een vooraf gestelde en gestructureerde manier, aan kwaliteitsmanagement doet. Hiermee zorgen we voor een voortdurende verbetering van kwaliteit en verhoging van klanttevredenheid. In 2015 heeft er een her-certificering plaatsgevonden waarvoor Energy Solutions geslaagd is.continue reading →