Energy Solutions helpt Windpark Fryslân bij bouw windpark.

Al in 2014 begon de samenwerking tussen Windpark Fryslân (WPF) en Energy Solutions (EnSol) toen EnSol het concept van het elektrotechnisch ontwerp van het windpark maakte. Met 382,7 MW is WPF het grootste windpark in een binnenwater ter wereld en brengt EnSol waardevolle kennis en ervaring op het gebied van de hoogspanningssystemen van grote onshore en offshore windparken. Daarna maakte EnSol het basis ontwerp van het transformatorstation en export kabels, voerde het enkele grid compliance studies uit waaronder een systeemstudie op het gebied van harmonische vervorming en ondersteunde EnSol WPF bij de aanbesteding…continue reading →

Succesvolle CIGRE B1 Themadag over “The ART of integrated CABLES, Integration of new underground cables in the network”.

    Samen met ruim 90 energieprofessionals werd op 4 december bij TenneT TSO, tijdens de CIGRE B1 themadag, flink gediscussieerd over hoe het toekomstige elektriciteitsnet eruit gaat zien om aan de groeiende vraag van energie te voldoen. Samen met sprekers van Alsema, DNV GL, Energy Solutions, Enexis, Prysmian Group, Qirion, Stedin, TATA Steel, TenneT en deelnemers uit de sector werd kennis gedeeld en bespraken zij wat nodig is om de groeiende vraag en andere energiestromen te faciliteren, hoe we onze netstrategie moeten aanpassen en wat de gevolgen zijn voor de nieuw aan…continue reading →

Borssele Alpha topside klaar voor offshore transport

Bij HSM in Schiedam is de topside van Borssele Alpha op het transportschip geladen voor installatie offshore.  Energy Solution assisteert  TenneT TSO bij verschillende disciplines voor de ontwikkeling van een offshore hoogspanningsnet voor de aansluiting van toekomstige windparken aan de Hollandse kust;  Borssele, Hollandse Kust Zuid en Hollandse Kust Noord.  continue reading →

Entso-e webinar over dynamische belastbaarheid kabels

Het Europese netwerk van TSO’s (ENTSO-E) heeft een webinar georganiseerd over de dynamische belastbaarheid van verbindingen. Energy Solutions heeft bijgedragen aan deze webinar door een presentatie te houden over de theorie en praktijkervaringen met dynamische belastbaarheid van ondergrondse hoogspanningskabels. Via onderstaande link is de webinar te bekijken. //www.youtube.com/watch?v=C6LP363zSmo&t=1604scontinue reading →

Energy Solutions at Jicable 2019

In juni 2019 zal de Jicable conferentie plaatsvinden in Versailles, Frankrijk. Energy Solutions zal op deze conferentie twee papers presenteren. Samen met TSO Elia presenteren we de resultaten van een online monitoring systeem waarin we de stromen in de aardschermen van een hoogspanningskabelverbinding hebben gemeten. Dit systeem biedt de mogelijkheid om de integriteit van het aardscherm van een hoogspanningskabel te monitoren. Met het tweede paper delen we onze ervaringen met het online monitoren van de liggingsdiepte van hoogspanningskabels op zee. Energy Solutions heeft software ontwikkeld waarmee de actuele liggingsdiepte van kabels berekend kan…continue reading →

ENSOL CTMS at CIRED exhibition

Ensol Cable Temperature Monitoring Systems will participate together with Ampacimon (www.ampacimon.com) on the CIRED exhibition in Madrid Spain to promote monitoring products for Dynamic Line Rating and Dynamic Cable Rating. CIRED, the Leading Forum where the Electricity Distribution Community meets, holds the major International Electricity Conference & Exhibition every two years in different venues in Europe with a worldwide perspective and participation. Welcome to CIRED 2019 in Madrid, Spain on 3-6 June 2019. Participation in CIRED offers an opportunity to meet with up to 2000 experts (80 % of international attendance) and benefits from face-to-face interaction…continue reading →

Energy Solutions samenwerking met Ampacimon

Energy Solutions samenwerking met Ampacimon voor het gezamenlijk creëren van innovatieve, dynamische kabel- en lijn monitoring systemen.   Energy Solutions breidt zijn activiteiten op het gebied van kabeltemperatuurbewaking (DCR) uit door een partnerschapsverbond te sluiten met Ampacimon, een in België gevestigde leverancier van bovenlijn monitoring (DLR) systemen. Ampacimon heeft een compleet assortiment van hun 'ADR'-monitoringproducten voor bovengrondse lijnen, terwijl Energy Solutions zich richt op het verbeteren van hun' CTMS 'RTTR-monitoringproducten voor ondergrondse landkabels en onderzeese kabels met geïntegreerde optische vezels. Ampacimon is een snel groeiend bedrijf dat wereldwijd actief is in de bovenlijn…continue reading →

Brochure Ensol RTTR

Vanaf 2006 is door Energy Solutions het ENSOL Cable Temperature Monitoring System (CTMS) ontwikkeld. Dit systeem is een monitoringstool voor kabelverbindingen dat “real time” de actuele belastbaarheid van hoogspanningskabels berekent door de temperatuur van de kabel en de stroom door de kabel te meten. Onze nieuwe brochure is nu beschikbaar. Brochure ENSOL RTTR [A4]continue reading →

OHSAS certificaat verlengd

Energy Solutions heeft op 21 november 2018 succesvol de externe audit doorstaan en heeft daarmee het OHSAS certificaat voor drie jaar verlengd. OHSAS is de internationale standaard voor veiligheidsmanagement.continue reading →

Zon PV project Duurkenakker

Een groot deel van de werkzaamheden van Energy Solutions is gericht op ontwerp- en advieswerkzaamheden t.b.v. de ontwikkeling van duurzame energieprojecten, voornamelijk voor windparken op land en op zee. Energy Solutions heeft nu haar eerste opdracht binnen voor ondersteunende werkzaamheden voor de ontwikkeling van een zon PV project. Zonnepark Duurkenakker, met een grootte van circa 50 MWp (MegaWattpiek), zal worden gerealiseerd nabij Meeden. De werkzaamheden van Energy Solutions bestaan uit het uitvoeren van een tracéstudie voor de netaansluitingskabels en het opstellen van de bestekken van de netaansluitingskabels en het inkoopstation voor het project.continue reading →