Energy Solutions partnership with Ampacimon

Energy Solutions partnership with Ampacimon for creating innovative dynamic cable and line ratings systems together.   Energy Solutions is increasing their cable temperature monitoring system (DCR) business by creating a partnership covenant with Ampacimon, a line monitoring system (DLR) company based in Belgium. Ampacimon has a complete product range of their ‘ADR’ monitoring products for overhead lines as Energy Solutions is focused on improving their ‘CTMS’ real time thermal rating (RTTR) monitoring products for underground land cables as well as submarine cables with integrated optical fibers. Ampacimon is a fast growing company operating worldwide…continue reading →

Energy Solutions samenwerking met Ampacimon

Energy Solutions samenwerking met Ampacimon voor het gezamenlijk creëren van innovatieve, dynamische kabel- en lijn monitoring systemen.   Energy Solutions breidt zijn activiteiten op het gebied van kabeltemperatuurbewaking (DCR) uit door een partnerschapsverbond te sluiten met Ampacimon, een in België gevestigde leverancier van bovenlijn monitoring (DLR) systemen. Ampacimon heeft een compleet assortiment van hun 'ADR'-monitoringproducten voor bovengrondse lijnen, terwijl Energy Solutions zich richt op het verbeteren van hun' CTMS 'RTTR-monitoringproducten voor ondergrondse landkabels en onderzeese kabels met geïntegreerde optische vezels. Ampacimon is een snel groeiend bedrijf dat wereldwijd actief is in de bovenlijn…continue reading →

Brochure Ensol RTTR

Vanaf 2006 is door Energy Solutions het ENSOL Cable Temperature Monitoring System (CTMS) ontwikkeld. Dit systeem is een monitoringstool voor kabelverbindingen dat “real time” de actuele belastbaarheid van hoogspanningskabels berekent door de temperatuur van de kabel en de stroom door de kabel te meten. Onze nieuwe brochure is nu beschikbaar. Brochure ENSOL RTTR [A4]continue reading →

Brochure Ensol RTTR

Since 2006, Energy Solutions continuously worked on the development of the ENSOL Cable Temperature Monitoring System (CTMS). The CTMS is a powerful monitoring tool for high voltage cable systems. It is able to calculate “real time” the actual current carrying capacity of high voltage cables by measurements of the current and temperature. Our new brochure is now available. Brochure ENSOL RTTR [A4]continue reading →

OHSAS certificaat verlengd

Energy Solutions heeft op 21 november 2018 succesvol de externe audit doorstaan en heeft daarmee het OHSAS certificaat voor drie jaar verlengd. OHSAS is de internationale standaard voor veiligheidsmanagement.continue reading →

OHSAS certificate

On November 21, Energy Solutions successfully passed the external OHSAS  audit. The OHSAS certificate is renewed for three more years. OHSAS is the international standard for safety and health management.continue reading →

Solar PV power station Duurkenakker

Engineering and consultancy for sustainable energy projects constitute a large part from the activities of Energy Solutions, especially wind energy onshore and offshore. Now, Energy Solutions has her first assignment to assist with the development of a solar PV power station. “Zonnepark Duurkenakker” with a size of approximately 50 MWp (MegaWatt peak), will be realized near Meeden. The activities of Energy Solutions consist of: cable route design for the grid connection cables and drafting the electrical specifications of the grid connection cables and the grid connection station.continue reading →

Zon PV project Duurkenakker

Een groot deel van de werkzaamheden van Energy Solutions is gericht op ontwerp- en advieswerkzaamheden t.b.v. de ontwikkeling van duurzame energieprojecten, voornamelijk voor windparken op land en op zee. Energy Solutions heeft nu haar eerste opdracht binnen voor ondersteunende werkzaamheden voor de ontwikkeling van een zon PV project. Zonnepark Duurkenakker, met een grootte van circa 50 MWp (MegaWattpiek), zal worden gerealiseerd nabij Meeden. De werkzaamheden van Energy Solutions bestaan uit het uitvoeren van een tracéstudie voor de netaansluitingskabels en het opstellen van de bestekken van de netaansluitingskabels en het inkoopstation voor het project.continue reading →

ISO 9001:2015 certificate

On March 19, 2018, Energy Solutions achieved the ISO9001: 2015 certificate. ISO9001 is the internationally accepted standard for quality management systems; in full: NEN-EN-ISO 9001: 2015. For our customers, this means that Energy Solutions performs quality management in a predefined and structured way. This ensures a continuous improvement of quality and an increase in customer satisfaction.continue reading →

ISO 9001:2015 certificaat

Op 19 maart 2018 heeft energy Solutions het ISO9001:2015 certificaat behaald. ISO9001 is dé internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen; voluit: NEN-EN-ISO 9001:2015. Voor onze klanten betekent dit dat Energy Solutions, op een vooraf gestelde en gestructureerde manier, aan kwaliteitsmanagement doet. Hiermee zorgen we voor een voortdurende verbetering van kwaliteit en verhoging van klanttevredenheid.continue reading →