In juni 2019 zal de Jicable conferentie plaatsvinden in Versailles, Frankrijk. Energy Solutions zal op deze conferentie twee papers presenteren. Samen met TSO Elia presenteren we de resultaten van een online monitoring systeem waarin we de stromen in de aardschermen van een hoogspanningskabelverbinding hebben gemeten. Dit systeem biedt de mogelijkheid om de integriteit van het aardscherm van een hoogspanningskabel te monitoren.

Met het tweede paper delen we onze ervaringen met het online monitoren van de liggingsdiepte van hoogspanningskabels op zee. Energy Solutions heeft software ontwikkeld waarmee de actuele liggingsdiepte van kabels berekend kan worden op basis van meetdata uit een online temperatuur monitoring systeem van een kabelverbinding.