Bij HSM in Schiedam is de topside van Borssele Alpha op het transportschip geladen voor installatie offshore.  Energy Solution assisteert  TenneT TSO bij verschillende disciplines voor de ontwikkeling van een offshore hoogspanningsnet voor de aansluiting van toekomstige windparken aan de Hollandse kust;  Borssele, Hollandse Kust Zuid en Hollandse Kust Noord.