Al in 2014 begon de samenwerking tussen Windpark Fryslân (WPF) en Energy Solutions (EnSol) toen EnSol het concept van het elektrotechnisch ontwerp van het windpark maakte. Met 382,7 MW is WPF het grootste windpark in een binnenwater ter wereld en brengt EnSol waardevolle kennis en ervaring op het gebied van de hoogspanningssystemen van grote onshore en offshore windparken. Daarna maakte EnSol het basis ontwerp van het transformatorstation en export kabels, voerde het enkele grid compliance studies uit waaronder een systeemstudie op het gebied van harmonische vervorming en ondersteunde EnSol WPF bij de aanbesteding van het windpark. In de huidige bouwfase levert EnSol expertise op gebied van de hoogspanningsbekabeling evenals de package manager van het 110 kV / 33 kV transformatorstation. Dit onderstation is met name bijzonder vanwege het architectonisch ontwerp dat een spectaculair buitengevel combineert met een voor publiek zichtbare opstelling van de hoogspanningscomponenten.